Line Schjølberg

Line Schjølberg.jpg

Line Schjølberg

Jeg arbeider i et figurativt, poetisk formspråk der jeg er opptatt
av komposisjon, stemning og atmosfære. Jeg er interessert i
flatens muligheter for å skape illusjon av dybde og rom, og som
et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske
mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det
virkelige og det uvirkelige. Innholdsmessig rommer maleriene
ofte en tvetydighet med ulike hint om noe uforklart. Det kan
være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe
foruroligende. Samtidig står det drømmeaktige sentralt, og jeg
søker å skape en dualitet i mine arbeider. De ofte poetiske,
idylliske scenene som utspiller seg har en usikkerhet i seg, noe
ulmer under overflaten.
I motivkretsen ser vi ofte barn som går igjen. Barn som
historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være
døråpnere til lukkede rom i en selv.