FullSizeRender 43.jpeg

Sidse Friis

Sidse Friis (f. 1961, København) er en grafikk- og billedkunstner, som har vært tiltrukket av Nord-Norge siden hun i sin tidlige ungdom kjøpte en enkeltbillett til Henningsvær. Hun har også tilknytning til Bodø igjennom familie og gjentatte reiser til Nord. Etter å ha vært bosatt på Grønland i flere år, er hun no bosatt i sitt hjemland, i Stavreby, hvor hun har sitt atelier. 

Hun har vært elev hos Hans Christian Rylander i 6 år og har arbeidet som utstillingskoordinator i Prestø Madmarket.
www.sidsefriis.dk